SINDICALISM : SOLIDARITATE SINDICALA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – activitate sindicală desfăşurată în cadrul universităţii

GR.AN.AC – activitate de parteneriat pentru impunerea legalității, a prevederilor legale, a funcționării instituției conform regulamentelor interne, asumate de conducerea instituției. Urmărim aprofundarea cunoașterii mecanismelor administrative, elimininarea amestecului exercitat de membri ai Consiliului de Administrației în Hotărârile adoptate în Senat. Ne dorim eliminarea exploatării salariaților sub indiferent ce formă se manifestă aceasta, cu orientare către munca neplătită pentru oricare din salariații instituției.

ROMÂNIA – activitate sindicală desfăşurată în ţară îmreună cu alte organizaţii sindicale.

INTERNAŢIONAL – activitate sindicală desfăşurată internaţional, corespondenţă, mesaje, participări la conferinţe, evenimente de importanţă internaţională.