INITIATIVA

MOTIVAŢIEINIŢIATIVĂMANIFESTÎNFIINŢARE

 

PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE A SINDICATULUI

SOLIDARITATE UNIVERSITARA

Subsemnatii, [conform Anexei 1 la prezentul Proces-Verbal] in calitate de membri fondatori, ne-am intrunit astazi 14 Mai 2012 in vederea constituirii unui sindicat care sa promoveze si sa apere drepturile salariatilor din cadrul Universitatii din Craiova.
Constatand ca statutul elaborat de Comitetul de Initiativa corespunde intentiilor si vointei noastre, l-am adoptat cu unanimitate de voturi in forma prevazuta in Anexa nr.2 la prezentul proces-verbal.
Dupa adoptarea Statutului, am procedat la alegerea membrilor Biroului Permanent. Conform rezultatului votului, Biroul Permanent are urmatoarea compunere:
A fost ales Presedinte cu unanimitate de voturi dl. Popescu Mugurel;
A fost ales Vicepresedinte cu unanimitate de voturi dl. Vlad Viorel Cătălin;
A fost ales Vicepresedinte cu unanimitate de voturi dl. Ancuta Nicolae-Dan;
A fost ales Membru  al Biroului Permanent dl. Morenciu Ion.
A fost ales Secretar General cu unanimitate de voturi dl. Cocos Tudor;
A fost aleasa Administrator Financiar cu majoritate de voturi dna Popescu Gina Roxana;

Urmatorul punct de pe ordinea de zi il constituie nivelul cotizatiei. In urma deliberarilor cotizatia initiala stabilita este de 1% din venitul brut realizat.
Prezentul document se incheie in 2 exemplare originale, unul pentru arhiva sindicatului si unul necesar pentru dobandirea pesonalitatii juridice.