ÎNFIINŢARE

MOTIVAŢIEINIŢIATIVĂMANIFESTÎNFIINŢARE

”… În multe cazuri, sindicatele încep să se formeze atunci când muncitorii dintr-o întreprindere se unesc pentru a rezolva o anumită problemă. Iar când problema respectivă s-a rezolvat, din sindicat mai rămâne doar un mic grup de activiști sindicali. Drept rezultat, de fiecare dată când apare o noua criză, trebuie luat totul de la început …

Sindicatul ”Solidaritate Universitară” a fost înființat ca urmare a Deciziei 1018A din 2012, prin care personalului didactic auxiliar, ”altul decât cel încadrat la facultăți”, i s-a anulat majorarea statutară, în procent de pînă la 30% din salariu. Este vorba de un număr de 287 salariați din totalul de 505 (conform adresei nr.95 din 9 ian. 2013 emisă de D.R.U.S. – Direcția Resurse Umane Salarizare).

Judecătoria Craiova pronunță sentința civilă nr.52, în ședința publică din 7 iunie 2012, pentru dosarul 12879/215/2012. Se acordă personalitate juridică Sindicatului ”Solidaritate Universitară” și se dispune înscrierea acestuia în registrul special al instanței.

Așa a început totul. Din acest moment …