GRupul de ANaliză și ACțiune

Acest grup este constituit în interiorul organizației sindicale Solidaritate Universitară (S.S.U.). Deși inițial misiunea acestui grup a fost aceea de a asigura condițiile tehnice și logistice pentru redactarea, tipărirea, și expedierea revistei ”SINDICAT sau … Sindicate” prin mijloace electronice sau în format letric, ulterior au fost acceptați și alți colaboratori animați de aceleași idealuri, considerate utopice.

Pe măsura dezvoltării sale, grupul a sprijinit S.S.U. în redactarea documentelor oficiale, comunicate de presă sau organizarea de conferințe. Aceste pagini sunt dedicate celor interesați de evoluția societății capitaliste din România, de impactul negativ reflectat asupra condițiilor de muncă și de viață ale salariaților din orice domeniu de activitate, cu accent asupra învățământului superior.

Publicația se dorește a fi o critică acidă la adresa restrânsei clase a Bugetarilor Favorizați, cei care ocupă funcții în instituțiile statului doar datorită apartenenței la așa-zisa ”clasă politică” din România. Realitatea ne dovedește cu prisosință faptul că instituțiile statului sunt penetrate de neprofesioniști, numiți în funcții de conducere / decizie, doar în baza unor înțelegeri între formațiunile politice parlamentare.

Leave a Reply