DECLARAȚIE

      Strategia adoptată de membrii GR.AN.AC. este  corectă, simplă, coerentă și funcțională. Principiile de organizare și idealurile care îi unesc pe membrii acestui grup sunt cunoscute acum. Revista este rezultatul muncii depuse de un grup redacțional organizat.

      GR.AN.AC. socotește, în mod obiectiv, că universitatea își desfășoară în continuare activitatea sub influența majoritară a intereselor personale și a grupurilor de interese.

Rectorul este al universității sau universitatea este a Rectorului? Decanul este al Facultății? Și … Departamentul ?  Al cui mai este Departamentul?

În prezent, regulamentele și prevederile legale sunt departe de a fi respectate de universitate. Obligațiile contractuale ale acesteia față de toți salariații instituției trebuie respectate în totalitate.

S.S.U. a încheiat un parteneriat funcțional cu GR.AN.AC. Manifestul scris la înființarea S.S.U. a fost confirmat de atitudinea și acțiunea sindicală ulterioară.

 

Dorim să facem dovada faptului că toate acțiunile și activitatea depusă urmăresc funcționalitatea instituției. Este exact ceea ce se declară și rămâne la stadiul de declarație: o UNIVERSITATE modernă, adaptată ritmului acestui secol și cerințelor pe care acesta le impune.

Dorim ca alegătorii să aibă cunoștiință de puterea lor în responsabilizarea aleșilor lor, pe toată durata mandatului și nu numai o singură dată, la intervale de patru ani.

 Dorim ca drepturile salariaților să fie cunoscute, să eliminăm discriminarea, să instaurăm Legea.

Dorim ca Valoarea să învingă definitiv Influența și Relația în instituțiile de învățământ superior.

 

GR.AN.AC va face toate demersurile necesare în parteneriatul strategic încheiat cu S.S.U. pentru ca drepturile salariaților să fie cunoscute gradual și exercitate progresiv în raporturi de muncă cu angajatorul.

 

Toți salariații Universității au dreptul la  Demnitate și Respect.

 

FUNCŢIILE DE CONDUCERE SUNT TRECĂTOARE ŞI NEJUSTIFICAT DE BINE PLĂTITE