FUNCŢIONARE

STATUTR.O.F.

CUM FUNCŢIONEAZĂ UN SINDICAT DEMOCRATIC?

caracterul autonom – un sindicat democratic este unica organizaţie care reprezintă exclusiv interesele membrilor săi. Este independent de partidele politice, de guvern şi patronat, structuri faţă de care sindicatul are interese diferite;

caracterul deschis – toţi membrii organizaţiei au acces la adunările, corespondenţa şi arhiva sindicatului;

colectivul de conducere – este cunoscut sub numele de “comitet executiv”. Colectivul de conducere al unei organizaţii sindicale stabile este ales de membrii de sindicat şi răspunde de activitatea acestora. Hotărârile luate de acest colectiv vor fi aprobate sau respinse de membri de sindicat. Colectivul de conducere are sarcina de a elabora un program de activitate care să conţină următoarele puncte:

– definirea obiectivelor sindicatului ca rezultat al consultării membrilor săi;
– elaborarea unui plan de acţiune pentru atingerea obiectivelor;
– sprijinirea acestor acţiuni cu aportul membrilor din sindicat;
– asigurarea comunicării permanente prin adunări şi materiale scrise.