Comitetul de Legătură, sprijinit de sindicaliștii nominalizați în ședința Comitetului Director ai Federației Hermes,  au conceput și realizat împreună Agenda Conferinței, cu scopul de a pune la dispoziția participanților toate informațiile și documentele necesare conferinței sindicale

.Pentru buna desfășurare a lucrărilor conferinței, aflată la a doua ediție în acest an, a fost solicitată și prezentarea documentelor redactate la finalul ptimei ediți, pentru a se asigura astfel continuitatea eforturilor depuse de organizații sau asociații interesate de condițiile de muncă și viață ale proletariatului..

 A doua ediție a acestei conferințe se dorește a fi o continuare a dezbaterilor democratice începute la Craiova, privitoare la raporturile și relațiile de muncă,a situației actuale a Clasei Muncitoare.