SINDICATUL FĂRĂ ŞEF

SOLIDARITATEA

 1. este organizaţia sindicală condusa numai prin mandatul adunarii generale şi propunerile avizate favorabil ale membrilor sai;
 2. este sindicatul care să obligă să răspundă oricărei solicitări în formă scrisă a membrilor săi în termenul cel mai scurt posibil;
 3. este sindicatul care se obligă să menţină un program zilnic de funcţionare, în zilele lucrătoare, după ora 16;
 4. este singurul sindicat care reprezinta interesele membrilor săi în raportul cu Universitatea fără discriminare;
 5. este sindicatul care se obligă să păstreze arhivate documente emise şi primite, să garanteze accesul neîngrădit la arhivă pentru toţi membri săi;
 6. este sindicatul care îşi propune să înlăture bariera artificială creată şi întreţinută de Administraţia Universităţii între angajaţii săi sau între categorii profesionale diferite;
 7. este sindicatul care militează pentru respectarea drepturilor legale ale tuturor salariaţilor;
 8. este sindicatul care nu participă la acţiuni sindicale decît dacă membri lui hotarasc acest lucru;
 9. este sindicatul care promovează şi caută metode de comunicare permanente cu absolut toţi mebrii săi;
 10. „nu da bonuri de masa” pentru a castiga adepti;
 11. veghează ca Universitatea să îşi respecte toate angajamentele legale şi a  obligaţiilor care îi revin în relaţia cu salariaţii săi;
 12. îşi reprezintă membrii numai în baza solicitării scrise a acestora;
 13. nu are structuri de conducere pentru ca nu structurile conduc sindicatul ci membri acestuia;
 14. are structuri de EXECUTIE ale sindicatului care pun in aplicare hotararile sau deciziile adoptate;
 15. este sindicatul care nu a prevazut în STATUT nici o obligatie pentru membri săi exceptand contributia financiara pentru că SOLIDARITATEA nu obligă ci se obligă să îşi respecte statutul, regulamentele interne şi mandatul membrilor săi;
 16. îşi rezervă dreptul de a analiza fiecare adeziune în parte, de a discuta cu fiecare solicitant în parte, de a accepta sau nu cererea acestuia;
 17. garantează integritatea morală a structurilor de execuţie prin evaluarea continuă şi strictă exercitată de structurile de execuţie sau de oricare membru de sindicat care îşi manifestă această intenţie;
 18. garantează membrilor săi dreptul la informare, dreptul de a alege şi de a fi aleşi, dreptul de a reclama, sesiza sau propune orice masură menită să îmbunătăţească activitatea sindicală;
 19. este sindicatul care respectă întotdeauna norma de reprezentare a categoriilor profesionale pe care le reprezintă;

DE CE ALT SINDICAT?

– pentru că sindicatele existente [pe hârtie]  deja nu mai au nici un fel de activitate sindicală. Nu înţelegem să considerăm distribuirea de bilete de odihnă sau tratament ori tichetele de masă asimilate sarbătorilor religioase drept activitate sindicală;

– pentru că toţi membrii de sindicat plătesc organizaţii sindicale de ani de zile fără să fie reprezentaţi, apăraţi sau cel puţin consiliaţi;

– pentru că de ani buni salariile se reduc fără a se respecta nici o prevedere legală ci doar decizii sau hotărîri ale angajatorului;

– pentru că există într-o instituţie de învăţământ superior anagajaţi a căror retribuţie este sub nivelul minim oficial;

– pentru ca Rectorul declară în Gazeta de Sud reduceri de 15 miliarde de lei din salarii şi consumabile dezinformînd opinia publică;

– pentru ca managementul actualei conduceri se bazează numai pe dictatură şi intimidare;

– pentru că salariaţii instituţiei noastre sunt pe cale să îşi piardă demnitatea individuală;

– pentru că deşi nu sunt bani de salarii se fac în continuare angajări: nepoţi, fii de senatori.

– pentru că Universitatea înţelege să finanţeze din veniturile proprii proiecte care nu se mai rambursează;

– pentru că în lipsa unui personal calificat şi competent actuala administraţie se foloseşte de o structură stufoasă, greoaie, care nu are competenţe practice administrative;

– pentru că actuala administraţie conduce prin dispoziţii verbale;

– pentru că apelativul face parte din vocabularul actualului prorector cu baza materială;

– pentru că acelaşi prorector are pretenţia să reducă cheltuielile fără a înţelege consecinţele acţiunilor sale;

– pentru că se destabilizează structurile funcţionale ale instituţiei;

– pentru că deja nu mai există concursuri corecte pentru ocuparea unui loc de muncă;

– pentru că există nemulţumiri legate de concursul în urma căruia au fost desemnaţi decanii anumitor facultăţi;

– pentru că nu mai există respect pentru pregătirea profesională, se urmăreşte doar compatibilitatea cu planul managerial al Rectorului;

– pentru că Facultatea de Drept şi cea de Administrare a Afacerilor intenţionează să facă din această instituţie o afacere;

– pentru că se impune taxa de bibliotecă tuturor profesorilor;

– pentru că abuzurile actualei conduceri nu se mai termină …

DE CE AVEM NEVOIE [ŞI] DE TINE ?

– pentru că este singurul sindicat care îşi doreşte membrii din rîndul profesorilor, al personalului didactic auxiliar şi al celui de execuţie;

– pentru că nu vrem să plătim din fonduri sindicale taxe către confederaţii pentru a te reprezenta legal în faţa angajatorului;

– pentru că trebuie să înţelegi că eşti salariatul instituţiei cum este şi Rectorul;

– pentru că FORŢA LEGII trebuie impusă oricărui angajator de fiecare din salariaţii săi atunci cand se încalcă DREPTURI;

– pentru că Administraţiei Universităţii trebuie să i amintească expirarea de doi ani a contractului de muncă pentru mai mult de două mii de angajaţi;

– pentru că ne angajăm şi ne obligăm să milităm pentru respectarea drepturilor individuale şi/sau colective.

27 Septembrie 2012